Så var det i Vrigstad på 1940-talet

Det som hände i den stora världen, med bl. a. kriget, fick också följdverkningar i den lilla. Det var anledningen till att Hembygdsföreningen ställde frågan hur det såg ut i Vrigstad under detta 40-tal.

Vid ett upptaktsmöte i november 1994 visade Vrigstadborna ett stort intresse för frågan. Under vintern och våren 1994-1995 arbetade ett 30-tal intresserade och engagerade medlemmar med frågan. De läste gamla tidningslägg, kommunens och föreningarnas arkiv, intervjuade släkt och vänner och inte minst sannsakade de sina egna byrålådor och minnen.

Publ_40talet

Studiecirklar genomfördes i ABF:s och PRO:s regi. De olika grupperna arbetade med sina ämnesområden, men samlades sedan även för gemensamma redovisningar och genomgångar. En övergripande uppgift för alla grupperna var bl. a. att söka efter bilder från 40-talet – bilder som sedan kommit både denna skrift och föreningens bildarkiv till godo.

Skriften innehåller en omfattande dokumentation av vad som hände i Vrigstad under 40-talet.

Omslagsbilden är från en medborgarfest för 3:e försvarslånet i mars 1942. Vrigstads Hemvärns- och Lottakårer uppställda vid Tandkliniken före inmarschen i kyrkan. Lottornas fanbärare var Ulla-Britt Wikström-Ekdahl och hemvärnets Nils Hellkert.

Här saxar vi några exempel på enstaka händelser:
1940 – Vintern var ovanligt sträng och i mars stängdes skolorna i Vrigstad på grund av bränslebrist.
1941 – Det nya mejeriet (nuvarande Ostboden) togs i bruk.
1942 – Den nuvarande Prästgården byggdes. Missionskyrkan firade 80-årsjubileum.
1943 – Otto Svensson och Nils Hellkert öppnade cykel- och sportaffär i Mörkedala.
1944 – En häst kostade omkring 1500 kronor på höstmarknaden i Vrigstad.
1945 – IM var i full gång med sin verksamhet och tog emot ungerska och polska flyktingar.
1946 – Vrigstad fick polis.
1947 – En schackklubb bildades med Konrad Lönnborg som ordförande. Kommunalskatten var 5 kronor.
1948 – Det fanns 170 telefonabonnenter i Vrigstad.
1949 – Posten flyttade in i nya och större lokaler vid torget.

Utgiven av Vrigstads Hembygdsförening.
Upplaga: 500 ex.
Redaktion: Stig Marz och Rudolf Thunander.
Fotoarbete: Svenning Svensson.
Teckningar: Stig Ringefelt.
Tryckt: Juni 1995.