Salubodar, mäldaställen och vattensågar

I Sävsjö kommuns nio socknar
Ambitionen med boken har varit att dokumentera kommunens svunna lanthandelsnäring. Andra mötes- och handelsplatser på landsbygden har varit kvarn och såg – dessa tre näringsgrenar har dokumenterats och sammanförts till en bok.

Publ_salub

Arbetet har skett i studiecirklar ute i respektive socken – där bl.a. hembygdsföreningarna utgjort stommen i arbetet.

För Vrigstad finns en rik dokumentation av fem salubodar och 16 kvarnar och sågar.

Boken kostar 350 kronor och kan beställas Vrigstads hembygdsförening.

Utgiven av Studieförbundet Vuxenskolan.
Upplaga: 1 300 ex.
Redaktionskommittè: Wiveca Jarl, Ann-Christine Andersson, Bengt Gustafsson, Sven Isaksson, Elna Nilsson och Stig Marz.
Tryckt: November 2003.