Människor i Vrigstad

På nästan alla bilder i denna bok finns det människor. Människor som lever och levat i Vrigstad och som varit med om att forma den bygd vi kallar vår hembygd.

Publ_Manniskor

Människor försvinner och förändras. Men i en bild stannar ändå något kvar. Bilden hjälper oss att minnas och att lära av det som varit.

Vi kan dra på munnen åt det förgångna. Det kan förvåna och uppröra oss. Men vi kan inte ändra det. Vi kan bara fundera över, att de handlingar vi utför i dag kommer att räknas till det förgångna i morgon.

I bilderna möter vi människor med olika ålder, yrke och bakgrund. Några kallades original. Andra glömdes och försvann i mängden. Några var starka och besuttna. Andra var hunsade och rädda. Alla var de olika.

Varje människa är unik. Vart hjärta har sin saga. I dessa bilder om människor i Vrigstad kan varje ansikte berätta sitt öde.
(Förord till boken).

Utgiven av Vrigstads Hembygdsförening.
Upplaga: 1000 ex.
Sammanställd av Stig Marz och Rudolf Thunander.
Referensgrupp: Lennart Crona, Gunnar Mallander och Henry Renshult.
Tryckt: Augusti 1976.