Det hände i Vrigstad

En bilderbok
I samband med jubileumsutställningen i Vrigstads skola, söndagen den 20 september 1998, presenterade Hembygdsföreningen sin nya bok ”Det hände i Vrigstad – en bilderbok”.

Publ_Dethande

Boken är sammanställd av Stig Marz och Rudolf Thunander. I förordet skriver dessa: ”Det finns goda skäl för Hembygdsföreningen att ge ut en bilderbok i år. Dels växer bildarkivet ständigt med fler och fler bilder, som många kanske inte får tillfälle att se, och dels har bilder från arkivet inte publicerats i bokform sedan maj 1993.

Ett annat gott skäl för att tiden nu kan vara mogen för en ny bok är att föreningen fyller 50 år och vid sin sida har två andra vrigstadsjubilarer: skolan, som fyller 350 år och Posten, som fyller 150.”

I boken publiceras gamla och nya bilder från bygden, dock inga tidigare publicerade. Här finns bilder från föreningens verksamhet, alltifrån fester och utflykter för 50 år sedan till årsmötet 1998, från den jubilerande Posten och den anrika skolan samt mycket annat av det som hände i Vrigstad.

Boken bygger på ett antal tema – bl. a. Skolan i Vrigstad, med information om bl. a. Göran Gyllenstierna som grundade Vrigstads första skola år 1648.

Vi är lika gamla som Hembygdsföreningen!
JPG-bild: klass48.jpg
Barnen i denna klassen är födda 1948 och började lågstadiet 1955. Klassens lärarinna var Sonja Liew.

Prästgården som blev värdshus, Tingshuset som blev pensionat, Hembygdsföreningens stugor och Jönköpingsvägen är ytterligare teman i boken – liksom Att åka, där ett antal fortskaffningsmedel presenteras.

Mopedens intåg JPG-bild: moped.jpg
Gustav Karlsson förevisar sin moped för fr. v. Rolf Wolfram, Otto Svensson, Helge Grönberg och Thomas Åhlén (skymd). Bilden är tagen 1952.

På jakt är en rubrik som innehåller många bildillustrationer från Vrigstad. Om vilttillgången i länet 1925 kan vi bl. a. läsa följande: ”Älg: Den treåriga fridlysningen, som troligen slutar med 1925, har varit välgörande. Någon ökning av beståndet. Sparsamhet vid 1926 års jakt nödvändig. Rådjur: Stammen ytterst svag. Hare: Tillgången den bästa på många år. Tjäder: Tillgången nära medelmåttig. Orre: Ringa tillgång. Räv: Någon minskning, beroende på intensivare jakt på grund av höga skinnpriser.”

Älgjakt omkring 1910

Algot Andersson, Jägersro var en skicklig jägare. Algot står i mitten vid sitt byte, som fotografen för säkerhets skull har skrivit ”älg” på. Till vänster står Albert Stensson och till höger Algots son, Karl Algotsson.

Skatten i Koppardammen
Koppardammen vid Moen är omsusad av sägner. En kopparkista fylld med pengar påstås vara gömd i dess djup. Den 5 juni 1977 hade Hembygdsföreningen tillsammans med Stockaryds Dykarklubb bestämt sig för att ta reda på vilka skatter och hemligheter som kunde dölja sig under den trolska ytan. Över 800 personer kantade stränderna när dykningarna började.

JPG-bild: koppard.jpg
En ”stålhäst” var ett av de fynd dykarna fann.

Utgiven av Vrigstads Hembygdsförening.
Upplaga: 700 ex.
Redaktion: Stig Marz och Rudolf Thunander.
Tryckt: Augusti 1998.