Brandväsen i Vrigstad

Från Brandkår till Räddningskår – 70 år 
Skriften har tillkommit i en studiecirkel där det litterära materialet tagits fram av Filip Rehn med benäget bistånd av det lokala brandbefälet, platschef Evald Karlsson och brandförman Stefan Johansson samt tidigare brandmän. Svenning Svensson har gett värdefull hjälp med fotomaterial och Henning Johansson har varit studieledare.

Publ_BrandvOmslagsbild: Vrigstads Brandkår 1930 med den första motorsprutan. Fr. v. Karl Västerlind, Melker Lindström, Bertil Johansson, Gustav Stendahl, Hjalmar Wink, Ture Olander, Josef Karlsson, Axel Rehn, Henrik Karlsson, Mandli Svensson och brandchefen Emil Crona.

Brandkåren bildades 1921 med en fast organisation. 1925 upprättades en brandordning som till stora delar fortfarande ligger till grund för vad som gäller idag. Denna brandstadga gäller samtliga kommuner.

I paragraferna 12 och 13 ålägges bl. a. varje ägare av fastighet att hålla sig med två vattenämbar, ett brandkar och en stege lika hög som huset. Den som ägde ett par kraftiga arbetshästar skulle vara skyldig att ställa dessa till förfogande vid framforsling av vatten. I Brandstadgan bestämdes vidare att släckningsmanskapet skulle sammankallas genom klockringning eller medels brandlurar.

För klockringningen var orten indelad i sex distrikt. För Vrigstads kyrkby, Lundholmen och Lundby klämtades ett slag och för ställen utmed Sävsjö- och Stockarydsvägarna, såsom Biskopsbo, Köpstad, Gnillinge, Stenhult och Svinseryd klämtades två slag … och slutligen sex slag för Åkaköps och Virestorps rotar.

Brandchefer i Vrigstad sedan starten har varit:
Clas Ekdahl (1921-1923)
Emil Crona (1923-1933)
Axel Rehn (1933-1937)
Mandli Svensson (1937-1941)
Otto Svensson (1941-1952)
Eric Stensson (1952-1970)
Yngve Johansson (1971-1982)
Evald Karlsson (1982- )

Utgiven av deltagarna i Stidiecirkeln ”Brandväsen i Vrigstad” och Vrigstads Hembygdsförening.
Upplaga: 250 ex.
Studiecirkeldeltagare: Henning Johansson, Filip Rehn, Carl-Eric Edlund, Tage Maars, Torsten Haegerstam, Stefan Johansson, Tage Sjögren, Evald Karlsson, Sten-Åle Stenkvist och Sigvard Lindsten.
Tryckt: Mars 1994.