Vrigstads hembygdsförening 75 år

För 75 år sedan, den 2 september 1948, bildades Vrigstads hembygdsförening. Syftet med föreningen var ”att inom Vrigstad socken verka för hembygdsvård och naturskydd, samt att främja kulturell verksamhet.” Ett syfte vi än idag kan instämma i även om världen 1948 såg helt annorlunda ut då, några år efter andra världskriget.

Vår vision är en levande hembygd öppen för alla. Det innebär att vi vill att kulturarvet ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Allt vi gör bygger på ideella krafter och engagerade medlemmars intresse, lust och nyfikenhet.
I stället för att skapa en ny hembygdspark eller bygga en stor föremålssamling är det idag mest intressant att dokumentera vår lokala historia. Vi prioriterer arbetet med att dokumentera, visa och berätta om bygden och dess historia.

Hembygdsföreningen vill vara en viktig resurs för hela samhället – inte minst för skolan – för att synliggöra vår lokala historia. Här utgör t.ex. våra böcker och vårt rika bildarkiv, med över 6 500 bilder ända från 1865, en fantastisk skatt som fylls på kontinuerligt.

Vi var ganska sena med att starta upp en förening i Vrigstad. Våra grannsocknar hade redan föreningar då den
startades här – men då fick den en flygande start. År 1950 hade man 293 medlemmar. Föreningen anordnade resor, studiecirklar, hembygdsträffar, gav ut ett årsblad, anlade en hembygdspark och flyttade hit en stuga m.m. Trots ett stort utbud av aktiviteter falnade intresset markant under de kommande åren. 1957 hade man endast 32 medlemmar och föreningen ”somnade” in.
Vad det vikande intresset berodde på vet vi inte idag. Försökte man göra för mycket med de ideella krafter som stod till buds eller fanns det andra skäl?

Det tog i alla fall nästan 15 år innan föreningen återigen var i full aktivitet och sedan dess har de ideella krafterna och idéerna aldrig sinat. Med den här boken vill vi berätta lite om vad som hänt under de 75 år som föreningen funnits. Framför allt tar vi hjälp av våra stora bildarkiv där vi visar lite av de föreningens aktiviteter under de gångna åren.

Omslaget består av över 200 bilder från vårt bildarekiv.

Boken börjar säljas i samband med vårt ”födelsedagskalas” den 17 september 2023.

Pris: 100 kr för medlemmar och 150 kr för icke medlemmar.

Boken är tryckt i 300 ex och omfattar 122 sidor.