Skolan i Åkaköp

Skolan i Åkaköp låg 800 meter norr om Åkaköps gård, väster om vägen mot Trismålen och Ekeberget. Den byggdes omkring 1867 och var av samma utseende och storlek som den i Draget i Hjälmseryd. Skolan låg mycket ödsligt utmed vägen, och en del lärarinnor vågade inte bo där utan hyrde hos Larsson i Åkaköp. Det var ambulerande skola till 1904. 1923 byggdes ny skola 100 m eter nordväst om gården Åkaköp.

Fakta_samh_akakop

Elever vid Åkaköps skola 1930.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan är av samma utseende och storlek som den i Gamla Hjälmseryd, med en sal och bostad om två rum och kök. Den ligger mycket vackert på en lövskogsbevuxen kulle. Skolan lades ner 30/6 1948. Sista läsdagen i skolan var den 6 juni 1948. Gamla skolan blev senare missionshus men har sålts och användes som sommarstuga. Nya skolan i Åkaköp är också såld som sommarstuga.

Ibland förekom syslöjd för flickor vid skolan, men pojkslöjd fanns det inte lokaler för. De som var riktigt intresserade, kunde få gå i träslöjd i Vrigstad och måste då cykla dit, en liten tur på åtta km i vardera riktningen.

På slutet var det många vikarier, som stannade kort tid. En man, som då gick i skolan i Åkaköp, berättar, att var och en av de nya lärarna började i början av geografi- och historieboken. I fyra omgångar har han läst Sverige i geografi och stenåldern i historia. Det var ingen av eleverna som vågade eller brydde sig o m att protestera. Det blev ju lättare att läsa läxan fjärde gången än första gången. Så indrogs skolan och han kom till skolan i Vrigstad. Där sade läraren: Jag vet ju inte vad ni har läst, men vi börjar med att repetera Sveriges geografi och vår äldsta historia. Och inte heller blev det någon slöjd, när barnen kom till Vrigstad. Slöjden var alltid förlagd till de sista två timmarna På dagen, och det ansågs inte lämpligt att ordna en extra skjuts för de slöjdande eleverna.

Lärare i Åkaköp

1904 Småskollärarinnan Elin Kristina Pettersson, född 24/7 1884, i Hovmantorp. Kom hit 15/2 1904 från Vetlanda och flyttade 15/12 åter dit. Hon tjänstgjorde alltså ett läsår.
1905-1908 Småskollärarinnan Agnes Maria Larsson, född 13/3 1882 i Revelsjö, Älvsb. Skrevs här i slutet av 1904 och flyttade 1908 till Skärkind.
1908-1912 Småskollärarinnan Hanna Sofia Andersson, född 8/3 1882 i Brismene. Kom hit 1908 från Brismene och flyttade 1912 åter dit.
1912-1919 Småskollärarinnan Edla Andersson, född 22/3 1892 i Svenljunga. Kom hit 1912 från Korsberga, Skaraborgs län, och flyttade 1919 till Gärdserum. Undervisade 1916-1918 i Holkaryd, men var ändå skriven i Åkaköp.
1916-1918 Småskollärarinnan Johanna Maria Stoltz, född 8/12 1889 i Färingtofta. Kom hit 1916 från Färingtofta och flyttade 1918 åter dit.
1919-1931 Småskollärarinnan Hildur Andersson, född 26/8 1894 i Svinhult, Ögl. Kom hit 1919 från Örebro. Avlade småskollärarinneexamen i Eksjö 1916. Tjänstgjorde vid Mossebo skola i Ögl 1916-1917 och vid Lekhyttans skola 1917-1918. Undervisade här även i flickslöjd och fortsättningsskola. Den 16/7 1931 dog hon på Eksjö lasarett efter en blindtarmsoperation med blodpropp som följd.
1931-1932 Eva Nygren född i Alvesta. Avlade småskollärarinneexamen 1929. Hon vikarierade vid Stockholms folkskolor och var även bibliotekarie. Var här endast ett läsår.
1932-1944 Nora Nilsson, född 20/2 1906 i Borgholm. Avlade folkskollärarinneexamen i Kalmar 1928. Kom 1932 från Degersberga. Hon gifte sig 14/71940 med folkskolläraren Sven Verner Tegedal, som hade tjänst i Borgholm. Nora hade med sig sin son ett par år i Åkaköp. Det var med hänsyn till makens militärtjänst nästan nödvändigt, och här kunde hon få hjälp med barntillsyn. Så ofta tillfälle gavs reste hon till Borgholm. Efter vårterminen 1944 flyttade hon till maken i Lönneberga.
1944-1945 Elin Håkansson, född 3/1 1891 i Karlskrona. Avlade småskollärarinneexamen 22/12 1914. Bodde hos sin syster Annie Håkansson i Gamla Hjälmseryd och vikarierade i trakten, när tillfälle än bjöds.
1945-1946 Lisa Gustavsson.
1946-1947 Birgitta Lundberg, gift Nordstrand. Hon bodde på Lundholmen och åkte var dag till arbetet i Åkaköp.
1947-1948 Birgitta Svahn från Gävle.

Eftersom nästan alla lärare i Åkaköp var småskollärarinnor, så kom det särskilda lärare, som hade fortsättningsskolan i Åkaköp. En gång hade Annie Håkansson i Gamla Hjälmseryd sådan fortsättningsskola i Åkaköp. Då var det så få barn där, att man tog med även barnen från Virestorp i samma kurs. 1940/41 hade folkskollärarinnan Anna Karlsson från Nässjö fortsättningsskola i Åkaköp. 1918/1919 var det Hildur Blomberg. Dagmar Järnhult i Nydala hade en fortsättningskurs här. Skälet var att hon var gift och alltså inte kunde få en ordinarie tjänst. Då återstod endast att vikariera var än tillfälle gavs. Hon hade med en liten dotter, för det gick att få barntillsyn i Åkaköp.

Informationen om skolan i Vrigstads socken är hämtad ur ”Vi byggde skolan – Historien om skolorna i Sävsjö kommun”, utgiven av skolstyrelsen 1992. Författare: Elna Nilsson och Henry Renshult.