Gyllenstierna Göran

Egendomen Lundholmen är bildad av 2¼ mtl Vitansby och ½ mtl Höga Stenstorp, vilken 1570 gavs till rikskanslären Nils Gyllenstierna till sätesgård i friherrskapet.

Fakta_pers_Gyllesnstierna

Göran Gyllenstierna (1632-1686) var riksråd och landshövding först i Kronobergs och sedan i Uppsala län. Efter sin fars död 1646 blev han friherre till Lundholmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1648 grundade han Vrigstads första skola, för övrigt en av de äldsta landsbygdsskolorna i Sverige, och anslog ½ hemman Vrigstads Månsgård till lärarens lön. (Fastigheten tillhör fortfarande kommunen och förvaltas av skolstyrelsen).

Skolan eller pedagogin, som den kallades, fungerade till på 1820-talet då en försumlig lärare började missköta den. Då ingrep biskopen i Växjö, Esaias Tegnér. Han anställde en ny lärare och inspirerade sockenmännen att bygga ett nytt skolhus.  Det byggdes enligt biskopens råd och anvisningar och stod färdigt 1826.