Gustafschöldarna

”Det är en doft utav den fina världen”, så sjöng Karl Gerhard i en visa, och det stämmer väl in på de vi skall tala om nu, nämligen Fam. Gustafschöld. Ingen släkt i Vrigstad tror jag ha stått det svenska kungahuset så nära som just Gustafschöldarna.

Helt kort var det så här: Kaptenen Abraham Hellichius tjänstgjorde vid Kronprinsens Regemente i Kristianstad vid Gustaf III statsvälvning 1772. Hellichius ställde upp på kungens sida genom att fängsla sin regementschef och ta befälet över regementet och med detta gav han kungen sitt stöd.

Statsvälvningen lyckades och som tack för hjälpen blev kaptenen Hellichius adlad och fick namnet Gustafschöld (Gustafs Sköld) samtidigt som han utnämndes till överste.

Denne Abraham Gustafschöld fick en son som fick namnet Gustaf (troligen efter kungen). Sonen bars till dopet av Hertig Karl, en yngre bror till Gustaf III. Gustaf Gustafschöld blev också överste och gifte sig med Charlotta Adlerbjelke. Hon var född i Malmö 1793 och dog i Bolagsgården här i Vrigstad 1888, vid 95 års ålder.

Till Vrigstad kom hon med sonen Kapten Gustaf Abraham Johan Gustafschöld och hans familj i december 1874. Han köpte då Lilla Lunnaberg där de flyttade in. Familjen bestod av: Kaptenen Gustaf Gustafschöld, hans hustru Elin Christina Lidman, deras 4 barn Elin född 1854, Gustafva född 1855, Georg född 1857 samt Vilhelm född 1858. Som jag tidigare sagt var också kaptenens åldriga moder Charlotta med.

Varför blev just Vrigstad deras bosättningort kan man ju fundera över. Jo, orsaken skall ha varit följande. I början av 1870-talet reste Gustafschöldarna genom Vrigstad på sin väg till Lannaskede Brunn för rekreation men även med tanken att få sina båda döttrar Elin och Gustafva bortgifta, med hjälp av societetslivets möjligheter där. Giftermålsplanerna misslyckades dock. Under dessa årligen återkommande resor upptäckte herrskapet Gustafschöld Vrigstadortens skönhet. Och så kom det sig att de köpte Lilla Lunnaberg och bosatte sig här.

I Lunnaberg bor Gustafschöldarna till 1886 då huset brinner. Det var vid midnatt natten mellan den 2:a och 3:e augusti som en av Gustafschöldarna väcktes av deras huskatt. Då upptäcktes att hela taket på södra delen av Vinks smedja stod i full låga. Branden spred sig snabbt till Gustafschöldska huset. Hela familjen kunde dock oskadda ta sig ut. Huset och en stor del av det värdefulla lösöret gick till spillo. Dock hann man med att rädda det mesta av de personliga gåvor som erhållits av Gustaf III 1772.

Bland de räddade inventarierna fanns bl. a. en oljemålning föreställande Gustaf III som gosse. Tavlan ansågs mycket värdefull. Kaptenskan själv satte nog inte så stort värde på den. En gång när kaptenskan befann sig i en ekonomisk knipa sålde hon den för 50 kronor till en envis konsthandlare. Innan kaptenskan hann ångra sig skar konsthandlaren ut duken ur ramen, rullade ihop tavlan och skyndade sig ut ur huset med det hoprullade konstverket under armen.

Branden i Lunnaberg var den fjärde branden den nu 93-åriga överstinnan upplevt. För varje brand hade hon sett sin en gång betydliga förmögenhet minskas då det inte var vanligt med försäkringar vid den här tiden. Efter branden inköper familjen Bolagsgården (Gamla Bankgården) och flyttar dit. I Bolagsgården dör överstinna den 18 mars 1888 vid 95 års ålder som jag nämnde tidigare.

Sonen och kaptenen Gustaf dör 22 dagar senare i en ålder av 72 år. Änkan kaptenskan bor kvar i Bolagsgården fram till sin död i september 1917. Hon blev 84 år.

Dottern Elin blev Vrigstad trogen och tog som sin livsuppgift att ta hand om modern. Efter moderns död 1917 flyttar Elin till en lägenhet i Torget 6 (Henrik Karlssons hus). Här bor hon till sin död den 8 april 1936, 82 år gammal. I och med Elins bortgång var släkten Gustafschölds saga all för Vrigstads del. Släkten hade då funnits här i 62 år.

Vad blev det då av de övriga barnen?

Äldsta dottern Elin blev ju Vrigstad trogen som jag berättat. Gustafva flyttar till Helsingborg 1921. Hon skall enligt uppgift blivit husföreståndarinna hos en familj Arnheim.

Georg blev lantbrukare och diversehandlare i Danmark. Hans dotter Hanna brukade besöka sin farmor och faster i Vrigstad på somrarna.

Vilhelm blev snickare. Arbetade en tid på Hagafors snickerifabrik. Han ansågs lite lustig. Han satt mest på en bänk och spelade munspel för arbetskamraterna. Vilhelm har en sonson i Linköpingstrakten som arbetar som bilreparatör och är den ende som bär namnet Gustafschöld.

I den Gustafschöldska familjegraven är följande begravda:

Överstinnan Elisabeth Charlotta Aurora Gustafschöld född i Malmö 1793 död i Vrigstad 1888.   Sonen Kaptenen Gustaf Abraham Johan Gustafschöld född 1816 i Kristianstad död i Vrigstad 1888.   Hans hustru Elin Christina Lidman född 1833 i Åhrstad död i Vrigstad 1917. Dottern Elin Charlotta Kristina Gustafschöld född i Gudmundstorp 1854 död i Vrigstad 1936.

Informationen om Gustafschöldarna framfördes av Stig Marz vid Hembygds föreningens Kyrkogårdsvandring den 9 september 2000.  © Stig Marz