Vrigstads ambulerande folkskola

Parallellt med att den fasta skolan/folkskolan fick ett fastställt reglemente 1847, fick även den ambulatoriska skolan ett enligt 1842 års folkskolestadga. Undervisningstidens längd kunde här bestämmas i samråd mellan skolstyrelsen och församlingen.

Undervisningstiden fastställdes till cirka tio veckor i varje rote. Den ambulatoriska skolan uppehöll sig i vardera rotarna Holkaryd, Virestorp, Åkaköp och Horveryd – cirka fem veckor på våren och fem veckor på hösten. Den ambulerande folkskolan började i Holkaryd den 13 oktober 1847.

Efter varje period transporterades bänkar, böcker och annan materiel till nästa rote. Lokal uppläts i någon av rotens gårdar fram till på 1860-talet. 1862 byggdes skolhus i Virestorp, 1865 i Holkaryd och 1867 i Åkaköp. Småskolebarnen hade mycket kortare kurs och kunde inte gå så långt. De kan ha undervisats i många olika stugor.

1897 blir det ambulerande skola mellan Holkaryd och Åkaköp. Så småningom blir det heltidsläsning i hela socknen.

Den ambulerande undervisningen verkar ha upphört 1897 i Virestorps skolrote, 1904 i Åkaköps skolrote och 1909 i Holkaryds skolrote. Det var hela tiden kantorn som ambulerade. Han måste gå till fots till de olika rotarna. Till Holkaryd var det knappt 5 km, till Åkaköp och Virestorp var det dubbelt så långt.

Antalet undervisningsdagar varierade lite mellan åren, enligt Celéns anteckningar.