Vrigstads Vattenkuranstalt

Vrigstads Vattenkuranstalt startade sin verksamhet i juni 1914 i det från Komstad flyttade Västra Härads gamla tingshus uppfört 1796.

Huset plockades ned stock för stock och transporterades till Vrigstad. De som svarade för ned- och uppmonteringen var byggmästaren Frans Johansson på Hoåsen med hjälp av snickaren Emil Bäckström.

Huset uppfördes på tomten norr om Bankgården och fick senare namnet Granbacken. Exteriört gjordes inga förändringar, däremot en del mindre förändringar inomhus.

Huset användes i huvudsak som restaurationslokal och inkvarteringsrum. Själva vattenkuranstalten låg öster om restaurationslokalen mot Vrigstadån.

Dåvarande provinsialläkare doktor Kindblom startade här Vrigstads Vattenkuranstalt.

Anläggningen innehöll restaurang med bostäder för alla de bad- och sommargäster som kom till Vrigstad.

Ett speciellt badhus med värmecentral, pumpar och övriga anordningar byggdes nedanför restaurangen. Här erbjöd man s.k. Kneippkurer med massage, sjukgymnastik och bad av allehanda slag.

Ett stort antal gäster lockades till hälsoanläggningen, särskilt under första världskriget. Då hade man omkring 100 gäster varje sommar.

Fröken Jenny Lindgren kom 1919 till Vrigstad från Växjö och blev föreståndare för restaurangen. 1920 tvingas Vattenkuranstalten träda i likvidation.

Se även Granbacken.

Badhuset ses till vänster på bilden. I tornet var vattencisterner placerade. De två utbyggnaderna på framsidan hade platta tak där badgästerna kunde solbada. Räcken av väv var uppsatta kring taken för att skydda mot insyn. Foto från omkring 1915.
Det blev en ren förlustaffär för dem som köpte aktier i bolaget. Någon utdelning gjordes aldrig under åren verksamheten pågick.