Granbacken

Vrigstads Vattenkuranstalt, som startade här 1913, tvingades 1920 i likvidation. Smeden C. M. Karlsson köpte anläggningen efter likvidationen och Jenny Lindgren drev restaurangen vidare – nu under namnet Granbacken. Karlsson hade förhoppningar om att kunna återuppta den hälsobringande verksamheten, men hade ingen större lycka.

C. M. Karlsson var även ordförande i Helgelseförbundets distriktsmission i Småland och 1931 sålde han anläggningen till ett förmånligt pris till Helgelseförbundet.

Marknadsföringsmaterial för Granbacken år 1938.

En mångårig föreståndare för Granbacken var Lilly Söderberg, som var anställd under åren 1938 till 1961, därefter som biträdande föreståndare till pensioneringen 1967. Fr.o.m. 1983 t.o.m. 1990 ansvarade Ingvar och Irma Nyström för anläggningen, därefter Anders Wisth med hustru.

1992 blev Nancy och Ivan Anefur nya föreståndare som drev rörelsen under namnet Granbacken pensionat och restaurang AB till år 1995. Efter det ansvarade Ingvar och Irma Nyström åter för anläggningen fram till år 2000.

År 2000 sålde Helgelseförbundet Granbacken till Agneta och Torbjörn Tornet, som drev pensionatsrörelsen till 2004. Då såldes återigen Granbacken, nu till Stiftelsen Korsets kraft som representerades av Bill Löfbom. År 2004 köpte organisationen Levande Familjer fastigheten och verksamheten drevs av Lasse och Marie Nylén.

2012 får Svante Stenervik och Martin Baum en förfrågan av Levande familjer om att förvärva Granbacken i Vrigstad. Tidpunkten passade in i verksamheten, då det var stort tryck på hotell- och konferensmarknaden.

De köper fastigheten genom bolaget Vrigstad Värdshus Konsult AB och skapar Granbacken
Hotell och Vandrarhem. Man bygger en stor festlokal på närmare 300 m2 i det s.k. Badhuset, som sedan blivit en populär bröllopslokal samt konferenslokal.

2015 på hösten skriver man ett samarbetsavtal med Migrationsverket och bedriver på Granbackens boendeanläggningar asylverksamhet med 60-70 talet flyktingar. Den 8 november 2015 anlände de första asylsökande till det som nu heter Granbackens Asylboende i Vrigstad. Det gamla Badhuset används fortfarande som festlokal för beställningar.

Direkt från dödslägret i Auschwitz kom i maj 1945 32 ungerska judinnor för att återhämta krafter efter de svåra åren i fångenskap. De var förlagda i gamla badhuset vid Granbacken, där hemvärnet hade hand om vakthållningen.
Granbacken 1950.