Telefon AB L M Ericsson

1895 öppnade L M Ericsson telefonstation i fastigheten Torget 1. Jochen Dahlström var föreståndare. Han hade sju abonnenter att betjäna: handlanden Albert Wadell, godsägaren Hugo Wessberg på Lundholmen, fabrikör Fredrik Runstedt, patron Johan Ek, kronolänsman Alfred Dahl, provinsialläkare F A Lindegren och häradshövding Geijer på Nydala herrgård.

1906 togs telefonstationen över av Televerket och flyttades tvärs över gatan till Torget 2, där den förblev till automatiseringen 1962.

Jochen Dahlström arbetade först som handelsresande för en cigarrfabrik i Lund och blev sedan föreståndare för telefonstationen i Vrigstad. Foto från cirka 1880.