Lisas Konditori Eftr.

Lennart Hansson tog över konditoriet efter Svea Lindholm och gjorde en smärre korrigering av
företagsnamnet.