Café Gröndal – Hulda Qvint

Hulda Qvint startade Café Gröndal, Sävsjövägen 12, år 1927 då hon köpte huset.

När kriget kom 1939 stängdes caféet och Hulda gifte sig. Hon var då 62 år. Hennes man Gösta Karlsson var betydligt yngre, 35 år. De bodde på Gröndal. Gösta arbetade vid järnvägen och Hulda promenerade omkring i byn klädd i hatt som en fin dam. Hon dog 1967, 90 år gammal.

Efter några år i början på 1970-talet flyttade Gösta till Göransgården och 1977 skänkte han Gröndal till Hembygdsföreningen.

Under kortare perioder tidigare hade Hanna Karlsson och Gerda Bergqvist drivit café i byggnaden.

Lisa Svensson, född 1914 i Vrigstad, senare gift med Åke Fransson, hade sitt första arbete som tonåring hos Hulda.

Det var endast lördags- och söndagskvällar som hon behövde hjälp. Övriga dagar klarade sig Hulda själv. Lisa har beskrivit henne som en liten och knubbig och väldigt vänlig person.

Torsten Haegerstam och Verner Vink berättar i en intervju att de ofta gick till Huldas café, eller ”Qvintans”, som de kallade fiket. Det fanns inga andra nöjen för vrigstadungdomarna än att träffas på fiken och kanske dra en spader. Hulda var mycket mån om att pojkarna skötte sig.

Gjorde de det kunde de få lyssna på hennes trattgrammofon. En helfika kostade 50 öre och en halvfika 25 öre. Helfikan bestod då av bulle, en hård och en mjuk kaka samt en smörgås.

Halvfikan hade ingen smörgås. Fästefolk och förlovade kunde få ett eget rum där de kunde hålla handen och kanske ta en puss i smyg. Men de var hårt övervakade av Hulda. Lisa berättar att fästefolket alltid fick finare kakor serverade än de vanliga cafégästerna, vilket hon tyckte var märkligt.

Några starka drycker fick inte förekomma. Det var Hulda mycket noga med. Vid marknader såg hon dock mellan fingrarna om gästerna ute i bersån tog sig ett glas.

Hulda Qvint drev Café Gröndal under 12 år. Det var ett populärt ställe, där man kunde få rejäla smörgåsar och kaffe och lyssna på hennes vevgrammofon. Det blev en samlingsplats för ungdomarna, hon var inte så noga med stängningstiderna. Foto från omkring 1915.