Pizzeria Napoli i Vrigstad

Shaoki Kazour startade Pizzeria Napoli 2006 och driver den fortfarande.

I samma lokaler, Torget 9, hade år 1988 Pizzeria Fortune öppnat, en av de första pizzeriorna i
Vrigstad. I lokalen fanns tidigare en radio- och TV-affär.

Shaoki Kazour får hjälp av Evan Bitar i sin pizzeria.