Wadells pensionat

Albert Wadell, som hade affär i fastigheten Torget 1, gifte sig 1873 med Hedvig (Hedda) Wetter. Bakom fastigheten byggde han ett stort tvåvåningshus längs ån, där fru Wadell från 1884 till 1920 hade pensionatsrörelse på somrarna.

Rörelsen var tidvis omfattande. Sommaren 1915 hade pensionatet över 50 gäster, många av dem inkvarterade hos privatpersoner i samhället. 1912 kostade helpension i enskilt rum 70 kr per månad och 60 kr i delat rum. Parallellt med pensionatsrörelsen hade Hedda Wadell också hushållsskola på somrarna.

I Wadells fastighet fanns i mitten på 1800-talet inrymt både ett tapettryckeri och ett cigarrmakeri. Tapeterna tillverkades i ark som var en aln i fyrkant och cigarrerna rullades och formades för hand.

Huset brann ner 1956. Hedda Wadell gick ur tiden i december 1920, 75 år gammal.

Wadells pensionat – cirka år 1900.
Vid sidan av pensionatsrörelsen hade fru Wadell också hushållsskola på somrarna. Här håller hon utomhuslektion med sina elever. Hedda står längst till vänster. Foto från cirka 1900.

Vi kan presentera några recept från Hedda Wadell. Läs mer…