Vrigstad Värdshus

Konrad Lönnborg och Gunnar Lägersten tog 1959 initiativ till att flytta det tidigare ålderdomshemmet och prästgården över Jönköpingsvägen för att bli värdshus. Byggnaden hade anor från tidigt 1700-tal som bygdens första egentliga prästgård, som låg söder om kyrkan. 1895 flyttades det till andra sidan Jönköpingsvägen för att bli ålderdomshem.

Under våren 1960 öppnades värdshuset. Margareta Lägersten, Harriet Strömqvist och Gunvor Johansson var några av de första som arbetade på värdshuset.

I mitten av 60-talet var värdshuset under några år även skolans matservering, innan skolan byggde en ny matsal vid Horverydsvägen. Ett par elever stod trafikpoliser när barnen skulle gå över den starkt trafikerade Jönköpingsvägen.

Vrigstad Värdshus år 1965.

De första åren drev Gunnar och Konrad rörelsen tillsammans. Gunnar sålde sedan sin del till Konrad. Konrad utsmyckade restaurangen med mycket koppar- och porslinssaker och även en stor samling vapen.

Baksidan av Vrigstad Värdshus år 1965.

1971 arrenderades värdshuset ut till Lilian och Lennart Nordén. Samma år kompletterades byggnaden med en ditflyttad kiosk.

Den 1 januari 1976 övertar Konrad Lönnborg åter driften av värdshuset, men den 15 mars förändras allt. Värdhuset brinner ner och sju anställda blir arbetslösa. Det var kallt den aktuella kvällen. Brandkåren hade problem med att det frös i vattenslangarna.

Smålands-Tidningen den 16 februari 1976.
Branden fick förödande konsekvenser.

På morgonen dagen efter såg de kvarvarande delarna av timret ut som svarta isväggar. Det fanns inte mycket kvar av huset. Ett rum i källaren gick att återställa. Det blev också kvar i det nya värdshuset som senare byggdes. Brandorsaken blev aldrig klarlagd. Kiosken som stod några meter från huset gick att rädda. Vapensamlingen hade tagits bort före branden p.g.a. stöldrisken. De övriga delarna av Konrad Lönnborgs antikviteter blev
lågornas rov.

Hösten 1976 bestämde sig sex personer för att satsa på ett nytt värdshus som Vrigstad Bygg AB skulle bygga – med invigning till vårmarknaden 1977. Delägarna var från Swed-Hus Gunnar Lägersten, Rune Olofsson, John Svensson och Ingemar Broddegård och från Vrigstad Bygg AB Bengt Gunnarsson och Arvid Gunnarsson. Efter förhandlingar med försäkringsbolaget och köp av tomten fick man riva och köra bort det som återstod av timmerväggarna.

Byggnationen startade i oktober. Det var en snörik och kall vinter men till vårmarknaden 1977 stod det nya värdshuset färdigt för invigning. Den som skulle driva och arrendera rörelsen hoppade av i sista stund så delägarna drev rörelsen själva under drygt två år, med ett 20-tal anställda. Roland Möller var anställd som kock och Gunvor Johansson som restaurangchef.

1979 såldes värdshuset till två restaurangentreprenörer: Leif Andersson och Christer Wiberg. Under 1981 byggdes värdshuset till med 21 hotellrum samt tre konferensrum. Man fick också fullständiga alkoholrättigheter. 1983 byggdes ytterligare 30 rum till hotellverksamheten. De blev färdiga till företagets 5-årsjubileet i augusti 1984.

Leif Andersson och Christer Wiberg inför tillbyggnaden av 30 nya rum till värdshuset – 1983-1984.
Leif Andersson och Christer Wiberg.

I mitten av 1980-talet bildade Leif Andersson, Christer Wiberg och byggmästaren Jonny Nord ett bolag och byggde 14 lägenheter i anslutning till värdshuset. Leif och Christer köpte sedan Jonnys del och det bolaget köptes upp av värdshuset.

1988 omsatte värdshuset 16 miljoner kronor och hade 16 fast anställda plus extrapersonal.

1989 sålde Leif och Christer fastigheten (värdshuset, hotelldelen och lägenheterna) för 13 miljoner kronor och hyrde sedan fastigheten. Samma år sålde Christer sin 50-procentiga andel – 25 % till Gunvor Johansson och 25 % till Helen Svensson. Leif behöll sina 50 % och var kvar i ytterligare ett år.

1990 övertog Gunvor Johansson och Helen Svensson hela rörelsen och fortsatte att hyra av fastighetsbolaget. Hotelldelen hade nu 52 rum och bra konferensutrymmen. Rörelsens omsättning fortsatte att öka med Gunvor som restaurang- och hotellchef och Helen som kökschef.

Efter sju år, den 20 september 1996, såldes rörelsen av Gunvor och Helen till Svante Stenervik och Markus Andersson.

Tidningsklipp från den 24 september 1996, då rörelsen sålts av Gunvor Johansson och Helen Svensson till Svante Stenervik och Markus Andersson.

Sommaren 1997 köpte Svante Stenervik och Marcus Andersson även Sandsjöbadens restaurang och Marcus blev ansvarig där medan Svante Stenervik var ansvarig för Vrigstad Wärdshus. Sandsjöbadens restaurang drev de tillsammans under tre år, fram till 2000. Därefter förlängde de inte kontraktet utan avslutade verksamheten där.

Den 1 april 1998 förvärvades fastigheten Vrigstad Wärdshus från Malmstaden AB och därmed kunde ägarna ha kontroll på fastigheten och påbörja den renovering som behövdes i den takt de önskade.

Omsättningen var stadig runt cirka 17 miljoner kronor och det fanns även en stadig lönsamhet, som återinvesterades in i verksamheten år efter år.

Den 1 oktober 1999 ingick företaget ett samarbete med världens största hotellkedja Best Western Hotel, där samtliga Best Western Hotel är privat-ägda.

2001 köpte Svante Stenervik ut Marcus Andersson och drev sedan anläggningen i egen regi. Monica Larsson ingår efter det i bolagets styrelse. Verksamheten rullade på och 2004 bestämde sig Stenervik att arrendera ut restaurangrörelsen på Vrigstad Wärdshus till Gerhardt Borkowski som bildade bolaget Vrigstad Värdshus Restaurang och Taverna AB. Han drev själv restaurangen och Stenervik drev fortfarande hotell- och konferensverksamheten. Samarbetet pågick i två år då restaurangbolaget gick i konkurs och Stenervik tog över restaurangverksamheten och drev rörelsen som en enhet.

2006 genomfördes en mycket stor renovering och tillbyggnad av anläggningen. De klassiska röda medaljongtapeterna, som hade suttit sedan 1977, försvann i stora restaurangen och ljuspartier byggdes in. Dessutom byggdes en ny konceptrestaurang – Bulls Steakhouse – på marknivå där den tidigare korvkiosken och tavernan låg.

Samtidigt tillkom ett tempererat poolområde med två bassänger. Allt för att locka fler turister till anläggningen sommartid då denna tiden var dåligt frekventerad på logi. Med läget mellan Astrid Lindgrens värld och High Chapparral kunde anläggningen marknadsföra sig mot dansk turism med ett attraktivt poolområde.

Efter renoveringen på närmare nio miljoner kronor kom ett par tuffa år och 2009 släppte Svante in Martin Baum i företaget. Martin blev då ägare till 33% av företaget. Tillsammans förvärvade de även Ljunga Park AB samt Eksjöhofgårds Värdshus som de fortfarande driver.

2015 byggde företaget, på taken av Vrigstad Wärdshus, den största solcellsanläggningen i Sverige på en hotellfastighet. Man blev Svanencertifierade och konverterar till bergvärme. Värdshuset är med dessa investeringar en av Sveriges bästa miljömärkta hotell- och konferensanläggningar.

Under 2016 är det fortsatt hög beläggning på anläggningen och koncernen som helhet har en omsättning på cirka 32 miljoner. I denna omsättning ingår då följande bolag: Vrigstad Wärdshus AB, Vrigstad Wärdshus Konsult AB (fastighetsbolaget), Ljunga Park AB samt moderbolaget Brittbo AB.

Ägandestruktur: Svante Stenervik och Monica Stenervik 66,66% och Martin Baum 33,33%.

Monica Larsson och Svante Stenervik i hotell- och konferensreceptionen.
Svante Stenervik i Bulls Steakhouse.