Wadells

Albert Wadell kom till Vrigstad från Gränna 1855 och blev bokhållare och bodbetjänt hos sin släkting, N.P Jakobsson i hans butik i Bolagsgården/Gamla Bankgården.

Wadell tog snart över affären efter Jakobsson och drev den till 1869, då han köpte fastigheten Torget 1, ett av Vrigstads äldsta hus, och flyttade affären dit. 1873 gifte han sig med Hedvig (Hedda) Wetter, dotter till kyrkoherden Lars Conrad Wetter i Vrigstad. Bakom fastigheten Torget 1 byggde han ett stort tvåvåningshus längs ån, där fru Wadell sedan i många år hade pensionatsrörelse på somrarna. Det huset brann 1956.

Telefonstationen som L.M. Ericsson hade öppnat 1895 fanns i ett rum intill affärslokalen och sköttes av Joachim Daghlström. Antalet abonnenter var sju, så arbetet att sköta den kan inte ha varit särskilt betungande.

Gustaf Dahl har i en bandad intervju berättat om Wadell, att han aldrig var ute i butiken och expedierade. Det gjorde inte handelspatronerna på den tiden. I huset var två rum mot öster och i det som vette mot torget hade han sitt kontor. Där skötte han sin bokföring och satt fördjupad i reskontra och kassabok.

Han var alltid klädd i svart bonjour för att riktigt framhäva att han inte nedlät sig till sådant grovgöra som att expediera i butiken. Det fick biträdena göra. Bara om det kom någon riktigt fin kund gick han ut i butiken, till exempel fru Samsioe, patron Wessberg på Lundholmen eller kyrkoherde Bergholtz. Då kom han ut och putsade sina glasögon, bockade och stod i.

Wadell överlät affären 1897 till systrarna Berggren från Askersund, som i sin tur överlät den till handlanden Carl Sandvall 1899. Han var emellertid mindre lyckosam och gick i konkurs efter bara ett år. Året efter, 1901, övertog John Kilian Bengtsson, kallad ”Kilo”, affären och hans verksamhet blev mer långvarig.

Albert Wadell dog 1902, 61 år gammal.

Ett foto från cirka 1890 på fastigheten där Albert Wadell drev speceri- och diversehandel från 1869. Wadells pensionat fanns i byggnaden till höger.
Hedda och Albert Wadell vid lusthuset i Wadells trädgård cirka år 1900.