Unelinds Ur och guld

Margareta och Ulf Unelind efterträdde 1979 Anton Johansson i Gamla Bankgården, Jönköpingsv. 4.

Unelinds blev en av de sista som hade lokalen innan den blev museum. De hade urmakeri även i Stockaryd. De fick inte tillstånd att prova ut glasögon och upphörde därför efter några år.

Tidningsklipp från maj 1979.
Ulf Unelind i sin affär 1983.