Ramhörnan

1984 startade Thorvald Johansson och Roland Svensson Ramhörnan. Man ramade in tavlor samt sålde spännramar, målardukar och konsthantverk.

Verksamheten startade i en källarlokal under Lindblads Tobak & Papper och flyttade 1986 till Gamla Bankgården (efter urmakare Unelind). Under året 1987-1988 drevs affären i f.d. Runstedtskas lokal. Verksamheten lades ner i Vrigstad 1988 och Roland fortsatte den i Landskrona.

Under fyra år drev Thorvald Johansson och Roland Svensson Ramhörnan.