Pressbyrån

Pressbyrån är ett svenskt företag som utvecklats ur Svenska Telegrambyrån, som av SJ år 1899 fick i uppdrag att sälja lösnummer av tidningar på landets järnvägsstationer.

År 1906 bildades AB Svenska Pressbyrån, med den svenska pressen som ägare. Bolaget bildades av Svenska Telegrambyrån tillsammans med svenska tidningsutgivare. 1940 övertogs aktierna ett holdingbolaget som ägdes av 131 tidnings- och tidskriftsföretag.

1935 startade Pressbyrån Sveriges första glassfabrik och introducerade nymodigheten pinnglass i hygienisk pappersförpackning.

I Vrigstad startade Pressbyrån sin verksamhet 1946, året efter att den nya busstationen var byggd.

Ansvarig för verksamhet var Gullan Lindholm. På sommaren 1966 började Birgitta Fasth arbeta där och som sommarjobbare var bl.a. Christina Svensson och Anna-Carin Hultén anställda. Efter Gullan Lindholm övertog Birgitta ansvaret för kiosken. 1970 lades Pressbyrån i Vrigstad ner och då startade Birgitta tillsammans med Sonja Bertilsson (Fransson) och Fasth kiosk. 1973 övertog Gertrud Fasth och Gun Andersson rörelsen och drev den till 1974, då kiosken byggdes om och sedan ingick i bensinmackens lokaler.