Perssons Blomster

1925 startade Gustav Persson en firma i Stockaryd med ett växthus. Då åkte han runt i bygden med lastbil och sålde blommor. 1929 byggde han affär i Stockaryd och 1934 byggdes affären i Vrigstad,
utmed Jönköpingsvägen, bredvid ån.

Under trädgårdsmästare Gustav Persson ledning ansvarade bl.a. Verner Lönnblad, Jenny Cronvall och Knut Källström för affären. 1946 hette den Gustav Perssons Blomster- & Pappershandel. 1947 byggdes den om och moderniserades.

1963 tog sonen Sven Persson över efter sin far. Han hade då gått binderiskola och var mogen för övertagandet. Han drev sedan butikerna i Stockaryd och Vrigstad fram till 1975. Anställda har varit: Ulla-Britt Ekström Collén 1953-57, Gertie Weilund Carlsson 1957-64, Inger Hellkert Carlsson 1964-67, Monica Carlson Högberg 1967-?

Den 1 maj 1975 bytte företaget ägare. Blomsteraffären övertogs då av de anställda i butikerna i Stockaryd och Vrigstad: Sonja Olsson, Birgitta Olsson, Inger Salomonsson, Jeanette Edlund och Ros-Marie Pettersson (Lundberg).

De drev butikerna fram till 1991. Då sålde de till Eddie Börjesson som hade butikerna till 1994.

1994 köpte RosMari Lundberg butiken i Vrigstad och driver den fortfarande under namnet Vrigstad Blomsterhandel.