Lindh och Palm

Samtidigt som Sten Lindh körde buss, började han på sin fritid bedriva handel med ved och gengasbränsle tillsammans med Alvar Palm. De höll till i Nydahls magasinsbyggnader nere vid Vrigstadån, Kristina Nilssons väg 4, och levererade gengasved i säckar. Gengasved var träbitar i björk som eldades i ett monterat gengasaggregat på bilarna och då bildades en gas som drev bilarna.

I början av 1940-talet hade Palm Rydströms kafé och bageri på Mejerigatan i Vrigstad.

1941 registrerades deras firma i handelsregistret under namn Firma Lindh och Palm med postadress Vrigstad. år1943 övertog Sten Lindh ensam firman som alltmer övergick till att enbart omfatta vedkörning och för detta köptes en lastbil av bröderna Karlsson i Barnarp. Han bedrev samtidigt vedkapning åt Vrigstadborna. Till detta hade han en ambulerande såg med inhyrd personal såsom Karl Svensson, Oskar Karlsson, Frans och Alfred Johansson och Fritz Sverker.

Sten Lindh byggde en garagebyggnad bakom skofabriken på Vrigstad Prästegård 3:25. Han flyttade hit handeln med ved till som användes till gengasbränsle. Hans verksamhet utgick nu härifrån med tillfällig anställd personal. Efter kriget när det var lättare att köpa bensin lät Sten Lindh bygga en ny vedkap med bensinmotor. Vedkapningen pågick fram till början av 1960-talet.

Anställda var bl.a. Gustav Karlsson och Hilmer Lindsten.