Kling & Klang AB

Lindblads Tobak och Papper såldes 1996 till Tomas Claesson och Lars Lindblad. De bytte namn på affären till Görans Spel & Tobak. Sortimentet var detsamma spel, tobak, vykort, leksaker, kontorsmaterial, filminlämning och godis med mycket mera.

Våren 1999 köpte Lars Tomas del och flyttade affären till Marknadshuset. Där gjordes en större satsning på leksaker och affären kunde marknadsföra sig för att ha Sveriges billigaste Lego.

Lis-Beth Carlsén blev delägare år 2003 och affären såldes 2007 till Tommy Gunnarsson, som flyttade över spelverksamheten till Statoil.