Karl Sandbergs Skoaffär

Karl Sandberg hade försäljning av skor och läder på Växjövägen 3 mellan åren 1910 till 1918.