Jensen of Sweden/J.O.S

Lotta Jensen öppnade affär 2005 i Thure Perssons tidigare lokal. Man sålde diverse prylar, konst och möbler. Affären avvecklades 2007.

Lotta Jensen i samband med invigningen 2005.