J Ericson bokhandel

1861 öppnade J Ericson bokhandel i Vrigstad. Han överlät skötseln av bokhandeln i Vrigstad till Fogdeskrivaren Jonas Ekelund, född 1821 i Bringetofta.

Han bodde i Bolagshuset där han var skrivare (sekreterare) åt kronofogde Carl Salomon Wallerström. Bokhandelns saga i Vrigstad blev inte lång. Ekelund flyttade till Jönköping 1866 och stod då som f.d. bokhandlare.