Hultqvists

Rickard Andersson med familj kom 1923 till Vrigstad från Hakarp och uppförde affären som ett tillbygge till Sandalfabriken vid Sävsjövägen. Tillbygget var bara i ett plan utan boendemöjlighet. Därför hyrde familjen bostad i olika fastigheter i Vrigstad. 1927 flyttade Andersson till Rogberga och överlät affären.

Ny ägare blev Bernhard Hultqvist, född 1892 i Norra Ljunga. 1932 lät Bernhard bygga på en
våning över affären och kunde flytta in tillsammans med hustrun Gerda och barnen Elsa och Erik. Fastigheten fick namnet Hörnan.

När Skofabriken 1938 flyttade från de lokaler som affären var sammanbyggd med, köpte Bernhard de tomma lokalerna. Han blev representant för Jönköpings Läns Lantmannaförening med
lagerförsäljning av utsäde, gödningsmedel m.m. i de lokaler, där det i närmare 30 år tillverkats skor och sandaler.

Hultqvist innehade affären till 1957, då den övertogs av Inge Johansson. Han drev den till 1970, då den lades ned.

Bernhard Hultkvists affär 1929.
Inge Johansson övertog Hultkvists affär 1957. Foto från 1970.