Hafströms

En av de tidiga handlarna i Vrigstad var Sven Gustaf Lundberg, som var född i Vrigstad 1831. Han öppnade lanthandel redan 1857 i huset Torget 2, som låg på den tomt där huset med Dans Fritidsbod och Blomsterhandeln finns idag. I detta hus hade han sedan sin affär till 1868, då han flyttade såväl affärsverksamhet som huset till Sävsjö. Huset återuppfördes vid Lundbergsplan och byggdes till.

Näste man på platsen skulle bli Jonas Petter Johansson, kallad ”Lelle Vännen”. Han var född i Stenshult 1837. Han tillbringade några år i Svenarum, men återvände till Vrigstad 1865 och bosatte sig då på fastigheten Torget 5, där Jotos nu finns.

Här öppnade han affär och köpte så småningom huset. 1890 lämnade han emellertid Vrigstad, men kom tillbaka redan efter två år. Bredvid det hus vid torget, där han tidigare haft sin affär fanns nu den tomma tomten efter Lundbergs affär, där det fanns plats för ett nytt hus.

Där byggde nu ”Lelle Vännen” ett nytt hus och öppnade en affär i det nyuppförda huset, kallat Torglägenheten 2. Han fortsatte som handlare till 1909, då han stängde butiken och återigen lämnade Vrigstad och flyttade till Sävsjö.

Huset sålde han till Karl Rundquist, som 1914 sålde det vidare till Fredrik Hafström från Holkaryd. Mellan åren 1909 och 1919 hyrdes lokalerna av J.K. Bengtsson, som använde dem som lager.

1919 öppnades lanthandel i huset igen, nu av Fredrik Hafström tillsammans med systersonen Henrik Karlsson under firmanamnet Fr. Hafström & Co. Henriks bror, Rudolf Karlsson, anställdes som biträde. 1924 lämnade Henrik affären för att bli färgmästare på Runstedtska Färgeriet och Rudolf blev i stället delägare genom att överta Henriks del. Rudolf blev senare ensam ägare. Han drev sedan affären i många år och hade förutom specerier en skoavdelning, som han inrättade på kontoret i södra delen av affären.

1955 överlät han speceridelen av affären till Yngve Johansson, som varit hans biträde i över 20 år. Affären döptes om till Yngves specerier. Yngve innehade den till 1963, då den upphörde. Skoavdelningen, som skötts av Rudolfs fru Ester något år på slutet, lades ned i samband med Rudolfs bortgång 1963.

Gustaf Dahl minns: Dahl berättar om ”Lelle vännen”, att han var en snäll man. Han bodde i den övre våningen i huset och hade affär i den nedre. Han hade stora utrymmen, men hans lager var litet. Han hade heller inte många kunder, enligt Gustaf mest ”gammaldags.”

Fr. Hafström & Co cirka 1920. T.h. på trappan står Henrik Karlsson.
Hafströms affär 1925. Fr.v. John Lindblad junior, Rudolf Karlsson och biträdet Ragnvald Karlsson.
Här kan man verkligen tala om en diverseaffär. Sortimentet var enormt. Annons från 1928.
Annons för Yngves Specerier 1955.