Esso (Smedstorp)

I början av 1950-talet fick Jönköpingsvägen en ny sträckning vid Smedstorp utanför Vrigstad. Där hade ”Johan sme”, som han kallades, bott i en torpstuga med tillhörande smedja och en liten ladugård.

Rune Carlsson och Karl Johansson började då samtala om att här skulle det passa med en bensinstation och kiosk. Kanske skulle det också bli bra med ett café och övernattningsmöjligheter. Avtal tecknades med Esso och Smedstorps Bensin & Motell startades av Rune och Karl.

Lagom till Vrigstad augustimarknad 1956 blev det invigning, och en bättre start som försäljningsdag kunde man knappast önska sig. Nu skulle denna mack vara öppen dygnet runt, vilket ställde stora krav på arbetsinsatserna av Rune och Kalle.

Johnny Johansson (Sehlstedt) deltidsanställdes. Han gick fortfarande i skolan men eftermiddagar och helger hjälpte han till på macken. 1957 var skolarbetet avslutat och då blev han den förste heltidsanställde hos Rune och Kalle.

Torpstugan, som skulle bli café, hade nu reparerats och våren 1957 var den klar att invigas. Runes fru Elvy blev föreståndare för caféet. Det serverades kaffe och lite lättare maträtter. I början skötte Elvy serveringen på dagarna och på nätterna sköttes
caféet från macken. Det utvecklades snabbt och personal behövde anställas. Det anställdes flickor från både närområdet och långt bortifrån.

Nu hade även en förrådsbyggnad reparerats och byggts till. Den blev övernattningsstuga för lastbilschaufförer.

Det byggdes också en ny anläggning på macken. Den innehöll en servicebutik med bildelar, en kiosk med godis, samt en lång servicehall med smörjgrop. Detta stod klart hösten 1958 och kunde nu ersätta den tidigare lilla kioskbyggnaden.

Nu var kundkretsen upparbetad från närområdet. Även från Blekinge och Kronobergs län kom förare där åkerier hade kontrakterats. Här kunde de köpa sin diesel, chaufförerna få sitt kaffe och några timmars sömn medan lastbilen servades.

Rune och Kalle var noga med att servicen var 100 %, för den billigaste reklamen kom ju mun-
vägen och då behövde inte pengar läggas på annonser. Det var många ungdomar som sommarjobbade på macken. Nu behövdes ytterligare en anställd till på heltid och det blev Kurt Ekström, som anställdes 1959.

Rune och Kalle jobbade stora delar av dygnet och började tröttna och tänka på avyttring och 1963 övergick Smedstorps Bensin & Motell till ny ägare, Kellerman. Han anlitade Karlén som arrendator av macken och drev caféet själv.

Efter Kellerman kom Hans Persson som överlät Smedstorp till Siv och Åke Andersson 1981. De drev företaget vidare under det nya namnet Sivans Mat och Bilservice. Under mitten av 80-talet bytte man besinbolag från Esso till Statoil.

Lennart Klasson tog sedan över verksamheten och drev den till 1988, då den lades ner..

Elvy Carlsson minns: För att hålla nere kostnaderna i början arbetade Kalle kvar på Järn & Maskin i Sävsjö. När helgen kom avlöste han Rune, som då hade varit i tjänst på macken hela veckan. På nätterna kunde han få lite sömn på slafen i kiosken.

Efter några månader blev arbetsbördan för stor, och Kalle slutade då sin anställning i Sävsjö för att på heltid ägna sig åt Smedstorp.

Till caféet anställdes flickor både från nära håll och långt ifrån, man kan säga att detta blev det nya stället i Vrigstad för invandring från olika delar av landet bl.a. Bohuslän och Norrland. Detta café blev också ett samlingsställe för bygdens ungdomar, som på lördagsnätterna efter dansernas slut kom för att äta hemlagad ostkaka med sylt och grädde. Detta var mycket omtyckt.

När det behövdes ytterligare en heltidsanställd tipsade chaufförerna från Blekinge oss om en trevlig kille från Hallabro. Han som hade kunskaperna och meriterna från denna syssla var Kurt Ekström. Kurt kontaktades, kom och tittade på platsen och
anställdes.

Nu var vi ett bra team och servicen kunde upprätthållas dygnet runt. Kundkretsen blev större och större och omsättningen ökade stadigt till Runes och Kalles stora belåtenhet.

Det är svårt att förklara hur detta lilla torpställe, som blev bensin och servicestation med café och övernattningsrum, kunde bli så populärt och känt på denna korta tid av dåtidens trafikanter.

Essomacken från ovan cirka 1960.
Från början fanns endast en barack vid pumparna.
1957 stod cafébyggnaden klar.
Övernattningsstugan användes flitigt av lastbilschaufförerna.