Erikshjälpen Second Hand

Verksamheten startade i april 1998 under namnet Gengåvan i tidigare Runstedtskas lokaler.

I maj 2006 flyttade man in i Vrigstad skofabriks tidigare lokaler, som skänkts till Erikshjälpen av Kurt Gunnarsson (som innan drev Lindö omklädsel i lokalerna) och bytte då namn till Erikshjälpen Second Hand.

Erikshjälpen Second Hand Butiker är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar i Sverige. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Överskottet från butikerna delas mellan Erikshjälpen och de lokala samarbetspartnerna.

2010 tillträdde Helen Stenqvist som butikschef. 2016 har man 40 volontärer i verksamheten.

En bild från Erikshjälpen, i Vrigstad skofabriks tidigare lokaler. Bild från 2010.
Båda våningsplanen är fyllda med skänkta saker.

 

Butiken samlar folk från när och fjärran och bilparkeringen är fylld när Secondhandbutiken håller öppet.