Apotek

I Sverige har det funnits offentliga apotek sedan början av 1500-talet. De svenska apoteken drevs av enskilda apotekare, som hade särskilda privilegiebrev från kronan (apoteksprivilegium), vilka var ärftliga men brukade överlåtas genom köp (privilegiehandel).

1970 förstatligades hela apoteksrörelsen och Apoteksbolaget (numera Apoteket AB) tog över verksamheten. I enlighet med avtal med svenska staten hade Apoteket AB monopol på detaljhandel med läkemedel. År 2009 upphörde apoteksmonopolet och det var åter tillåtet med privatägda apotek.

När apotek först började upprättas i Sverige var rörelsen starkt begränsad. Inget apotek fick anläggas i Sverige utan kronans tillstånd, ”Vår allernådigste vocation och beställning”, som det heter i 1688 års medicinalordningar.

Detta tillstånd, privilegium, meddelades för visst, på bestämd ort beläget apotek, särskilt för varje ny apotekare. (Källa: Wikipedia)

Historik över apoteksrörelsen i Vrigstad
Före 1822 kunde man i Vrigstad inte få medicin på närmare håll än från Jönköping, Eksjö eller Växjö. Med dåtidens långsamma kommunikationer innebar detta stora risker för de sjuka. På initiativ av baronen och hovjägmästaren Falkenberg på Biskopsbo, inrättades därför ett sockenapotek i Vrigstad, som den 1 oktober 1822 stod klart och där de vanligaste läkemedlen kunde fås. Baronen hade inköpt flaskor från Kosta Glasbruk och medikamenter från apotekaren Winding i Varberg för 48 riksdaler.

Till att börja med sköttes sockenapoteket av baronen själv. Då det visade sig att det var svårt att få folk att betala ställde han som villkor, att om han fortsättningsvis skulle sköta apoteket, så ville han slippa uppbära betalningen eller också att behövande skulle få sin medicin gratis.

Att dela ut gratismedicin kunde inte sockenmännen gå med på. Kanske var det i detta läget den förste apotekaren anställdes. Det var apotekare Wettervik, född 1788, var är ej angivet, och när han kom till Vrigstad är också oklart, men han flyttar från Vrigstad 1833.

Sökande till tjänsten efter Wettervik var apotekaren Ekström från Gränna. Då baron Falkenberg gjort sig underrättad om att Ekström var fattig och hade hustru och flera barn ”och då nu församlingen undsluppit Wettervik, skulle socknen taga sig tillvara för slik inkvartering”, tyckte Falkenberg. Under 20 år verkade sockenapoteket på Biskopsbo tills det 1842 blev ”en författningsenlig filial under apoteket i Jönköping”. Det har alltså funnits apotek i Vrigstad sedan dess.

Apoteket Hygiea, som det hette från början, var inrymt i olika fastigheter tills det i mitten av 1850-talet fick lokaler i Bolagsgården, nuvarande Bankmuseets, västra del. Under åren 1889-1924 var Vrigstad Apotek placerat i Mörkedala. 1924 byggde kommunen ett nytt Apotek på Jönköpingsvägen 3, till en kostnad av 28 200 kronor.

Sedan 2013 är apoteket i Marknadshuset i direkt anslutning till vårdcentralen.

Några apotekare i Vrigstad:
Carl J. Lejdenfrost 1842-1852.
Mårten Wetterberg 1852-1861.
Thure G. Reenstjerna 1861-1867.
Pehr Adolf Wiström, 1867-1868.
Johan Alfred Wingård 1868-1869.
Axel Pontus Sjöstedt 1869-1880. Under Sjöstedts tid öppnar Vrigstad-apoteket en filial i Nässjö. Filialen blir självständigt apotek efter Sjöstedts bortgång. Axel Pontus Sjöstedt går ur tiden 1880, då han dör i kallbrand.
Oskar Fredrik Mellgren 1880-1882. Han dör i hjärtförlamning 1882.
Karl August Hellström 1882-1889.
Per August Pontén 1889-1895. Det var tydligen riskabelt att vara apotekare, även han dog av hjärtförlamning. Han fick sitt sista vilorum på Vrigstads kyrkogård.
Bernt Rudolf Berggren 1896-1908. Under hans ledning öppnade apoteket i Vrigstad en filial i Sävsjö.
Claes Johan Persson 1908-1912.
Ernst Oskar Englund 1912-1917. Han hittade sin livsledsagarinna i Vrigstad. Han gifte sig 1915 med folkskollärare K.A. Hultqvists dotter Ellen.
Karl Erik Paulus Karlsson 1917-1920. Strax efter ankomsten till Vrigstad 1917, dör deras tre-årige son i lunginflammation och begravs på Vrigstads kyrkogård. Då föräldrarna avled, han 1958 och hon 1955, var de bosatta i Gränna, men begravdes i sonens grav i Vrigstad.
Karl Filip Andersson 1920-1936? 1920 övergick ansvaret för apoteket i Vrigstad till Sävsjö municipalsamhälle.
Lotten Malmsten.
Fru Wallsten mitten 40-talet.
Dan Nilsson mitten 1940-talet-1956.
Brita Fabiansson 1956-1989.

1970 förstatligades apoteken i Sverige.
När apoteksmonopolet upphävdes i landet 2009 öppnade Apoteket Hjärtat i Vrigstad.

Mörkedala byggdes 1850 av patronen Adolf Mörk. År 1889 flyttade Apoteket hit från Bolagsgården.Det fanns sedan här till 1924, då det nya Apoteket byggdes. Foto från cirka 1900.
Claes Persson var apotekare i Mörkedala 1908-1912. På bilden syns hans assistent, som dock blev avskedad p.g.a. tablettmissbruk. Foto från 1910.
Apoteket byggdes av kommunen 1924.
Brita Fabiansson och Alice Nilsson var trotjänare på Apoteket under många år. På bilden expedierar de Edvin Svensson 1983.