Rune Källåsen

Rune Källåsen var murare med eget företag från 1983 och tio år framåt.

Rune Källåsen murar färdigt en fasad.