Glasmästare Johan Andersson

Johan Andersson föddes 1814 i Järsnäs socken. Han kom med föräldrarna till Vrigstad 1819, då fadern Anders Nilsson tog upp nybygget Andersholm (namngivet efter fadern) under Hjärtetorp.

I tonåren lämnade han torpet för att tjäna dräng på olika gårdar. Bland annat var han mjölnardräng i Kvarnagården. Det gick bra för drängen och 1851 lät han uppföra fastigheten Strömsholm, med
nuvarande adress Tegnérvägen 7. Troligen etablerade han glasmästeriet i samband med bosättningen i Strömsholm. Först i husförhörslängden 1861-65 anges hans yrke som glasmästare.

Mest känd för eftervärlden blev han för sin cykel, med ett stort och ett litet hjul, som finns i hembygdsföreningens samlingar. Skollärare Celén ägde en tid cykeln och använde den på sina resor till de olika skolorna. Gustaf Dahl minns Johan som en ”vresig gubbe”. Att tala med honom om velocipeden, var det ingen som vågade. Han hade nämligen råkat köra ned i ån vid provkörningen, och det ville han inte bli påmind om.

En av hans största kunder var Blixen-Finecke på Nydala Herrgård. I samband med livliga jaktfester förekom målskjutning mot corps de logiets fasadfönster. Efteråt gick det ilbud till Glasare-Johan i Vrigstad, som säkerligen välsignade dessa nöjen på herrgården.

Johan Andersson avled i Vrigstad 1904 vid 90-års ålder.