Vrigstads Elektriska Installationsfirma

Ägare till företaget var Tage Jacobsson, som startade sin verksamhet i Vrigstad i början på 1950-
talet. Han arbetade både med nyinstallationer och reparationer.

I hemmet på Tegnérvägen hade han försäljning av armaturer och elektriska artiklar. Hjalmar Vink var anställd i företaget. Tage avled efter en arbetsplatsolycka i september 1978. Därefter avvecklades firman.

Tage Jacobsson. Fotot är troligen från 1961, i samband med Tages 50-årsdag.