Hjalmar Wink

Hjalmar Wink, föddes i Vrigstad 1896, som son till smeden Carl Wink och hans hustru Augusta. Hjalmar, liksom de övriga sönerna, var tekniskt begåvad och intresserad.

Han började arbeta i faderns smedja, som plåtslagare. När elektriciteten gjorde sitt intåg i Vrigstad samhälle 1918 började Hjalmar arbeta som elinstallatör, ett arbete som han sedan sysslade med hela sitt yrkesverksamma liv.

I januari 1918 författade handlanden J. K. Bengtsson m.fl. en skrivelse till Kgl. Majt. med begäran om tillstånd att från kraftstationen i Kvarnagården framdraga en högspänningsledning till en transformatorstation i Vrigstad samhälle. Från transformatorstationen skulle sedan lågspänningsledningar dras till intresserade abonnenter för belysning.

Ansökan beviljades och arbetet startade omgående. Hjalmar var en av dem som deltog i arbetet.

Hjalmar avled i Vrigstad 1971.

Vrigstad började elektrifieras 1918. På bilden syns när man i början av 1920-talet håller på att dra ledningar vid torget. Längst fram med ledningen går Hjalmar Wink.