Vrigstad Svets och Mekaniska AB – VSM

Företaget startades som ett handelsbolag av Anders Jonsson. 2001 ombildades det till ett aktiebolag där även Verner Jönsson och Morgan Karlsson gick in som delägare.

Verksamheten inryms i Cementgjuteriets tidigare lokaler, Stockarydsvägen 16, och har sex anställda. Efter några år lämnade Anders Jonsson bolaget och 2014 lämnade även Verner Jönsson det och sedan dess är Morgan Karlsson ensam ägare.

Verksamheten är konstruktion och tillverkning av mekaniska maskiner samt reparations- och underhållsarbeten, framförallt svetsning. Arbetet sker såväl hos kund som i den egna verkstaden.

Kunderna finns huvudsakligen inom följande branscher: fjärrvärmeverk, järnvägsunderhåll, husfabriker, sågverk, stålbyggnadstillverkare och montering.

Morgan Karlsson i VSM:s fabrikslokal.
Arbetslaget på VSM i maj 2018.