Kopparslagare Sundberg

Isak Sundberg, föddes i Fagerhult, Kristianstad län, 1852. År 1886 kommer han till Vrigstad och samma år gifte han sig med Anna Lena Johannisdotter från Markaryd. De bosatte sig i fastigheten Furuberg, vid Stockarydsvägen.

Isak var utbildad kopparslagare. Hans verkstad låg mittemot fastigheten på Stockarydsvägen 4. Sundberg tillverkade bl.a. 1913 lampan som finns i gamla banklokalen. Han var även cykelreparatör.

Isak och Anna fick tre barn. Man blir lite fundersam över Isaks uppfostringsmetoder när man läser vad folkskollärare K.A. Hultqvist skriver i skolans dagbok den 7 juli 1890.

”Med anledning af att gossen nr. 27 Herman Sundberg satts på afskild plats under lärarens omedelbara uppsikt för att han på lekplanen uppsåtligen slagit omkull kamraten nr. 20 Gustav Johansson från Köpstad så att dennes näsa starkt blött, infann sig idag kl. 12 på dagen, kopparslagaren Sundberg, fordrande att gossen skulle mildare behandlas.

Då detta nekades med upplysning att endast bättre uppförande kunde hjälpa saken, upplyste han, att han – fadern – icke allenast lofvat utan tillsagt sin son att slåss, hvarjämte han påstod, att fadersmyndigheten står öfver läraremyndigheten.” Det var ord och inga visor.

År 1892 avvek Isak Sundberg till Amerika och lämnade hustrun och de tre barnen i Furuberg.

Efter tio amerikaår återvände han till Vrigstad och Furuberg. Om han utövat sitt yrke i Amerika är oklart.

Isak bodde i Furuberg till sin bortgång 1933.

Bebyggelse vid Stockarydsvägen omkring år 1940. Huset i mitten är Isak Sundbergs hus. Huset t.v. byggdes av sonen Anton på 1930-talet (det är nu rivet). Huset t.h. är Sundbergs verkstad.
Makarna Anna och Isak Sundberg. Foto från 1930.