Karl Johan Eng

Karl Johan Eng var smedmästare på Lundholmen. Smedjan låg i närheten av statarbostäderna.

När ladugården på Lundholmen brunnit år 1915 tillverkade Eng allt smidet till bygget. (Han var gårdssmed och alltså inte egen företagare)

Smedmästaren Karl Johan Eng med gesäll framför Lundholmens gårdssmedja. Smedjan låg i närheten av statarbostäderna. Foto från 1915.