Johan Smé

Smeden och vagnmakaren Johan Andersson, 1875-1953, kallades allmänt för Johan Smé. Johans far var gårdssmed på Lundholmen och Johan fick börja där som lärling. Se Johan Larsson.

Vid sidan av hovslageriet ägnade sig fadern och Johan åt vagnmakeri. De gjorde bl.a. ett 30-tal vagnar per år. ”Lundbyvagnarna” såldes inte bara i Småland utan hittade även köpare i Norrland.

Johan upphörde med smedjan 1938.

Johan Smé utanför sin smedja som låg där Virestorpsvägen ansluter till Jönköpingsvägen. Foto från 1945.