J. E. Bergs Smidesverkstad

Smedmästare Berg hade en smedja utmed Sävsjövägen, öster om nuvarande Sävsjövägen 16. Berg föddes i N. Sandsjö 1878. 1902 flyttade han till Vrigstad där han funnit sin livsledsagarinna, Albertina Wilhelmina Svensson.

Han bosatte sig i fastigheten Karlsberg, och övertar smedjan efter C.M. Karlsson, som flyttar till Barkeryd.

Berg utförde alla slags smidesarbeten, hovslageri, tillverkning av beslag till arbetsvagnar m.m.

Gustaf Dahl arbetade två somrar under sin studietid som smedlärling hos Berg. Gustaf skriver: ”Under Bergs tid var jag två somrar smedgesäll där. Jag fick två mål mat om dagen, mycket god mat. Både smeden Berg och hans fru voro de snällaste och vänligaste människor man kan tänka sig.

”Riktiga” gesäller voro David Damberg samt sedan en pojke vid namn Eston från Köpstad (son till Frans Esaiasson i Köpstad). Eston hade en syster, som blev gift med smeden Söderberg, men det var efter min gesälltid.”

Smedmästare Berg avled 1915 i cancer vid 37 års ålder. Smedjan brann 1942.

J E Bergs hus och smedja omkring 1900. Smedjan brann 1942.
Smedmästare J E Berg, t.h., i sin smedja tillsammans med Eston Karlsson. Den vita randen på fönsterbrädan är borax. Man tog en liten nypa och pudrade på stycket som skulle vällas ihop. Foto från cirka 1900.
Annons 1915.