David Damberg

David Damberg föddes 1887 i Stensberg under Vrigstad Ingemarsgård. 1910 köpte han torpet

Karlsbo under Köpstad Östregård. Han betalade 100 kronor för huset, som han flyttade till Vrigstad och satte upp vid Sävsjövägen, ungefär mitt emot Stockarydsvägens anslutning till Sävsjövägen.

Här startade han smedja, men så mycket smide blev det inte. Cykeln hade blivit i stort sett var mans egendom, varför verksamheten inriktades på cykelreparationer.

Verksamheten blev inte så långvarig. I oktober 1912 flyttar David till Helsingborg där han startade taxirörelse, som han sedan innehade hela sitt yrkesverksamma liv. Varje sommar kom David med sin familj till Vrigstad. De bodde då i den s.k. ”Kappen”, en liten stuga på fastigheten Västrabergs tomt vid Kronobergsvägen. David avlider i Helsingborg 1954.

David hade som 10-åring skadat ena knäet vid skridskoåkning. Såret ville inte läka utan ett operativt ingrepp på Jönköpings lasarett måste göras. Skadan resulterade i att han blev halt hela livet.

Smedjan, alltså f.d. torpet Karlsbo, köptes 1959 av vrigstadfödde Gösta Sandberg och flyttades till Tjörn, där den nu står som sommarbostad. Huset ägdes då av Edmund Svensson och transporterades till Tjörn av Sten Linds åkeri.

David Damberg i sin cykelverkstad omkring 1912. Verkstaden låg utmed Sävsjövägen mitt emot den plats där Stockarydsvägen ansluter till Sävsjövägen. På bilder tillsammans med medhjälparen Isidor Bjelke, t.h.
David Damberg, i mitten på bilden, köpte torpet Karlsbo. Han flyttade huset till Vrigstad och drev sin smedja här i cirka tre år. Bilden är från 1912.