Värnamo Gummifabrik

1965 förvärvade Vrigstad kommun en fastighet av Konrad Lönnborg, och iordningställde den för Värnamo Gummifabrik. Köpeskilling var 225 000 kronor. Det var Lönnborgs tidigare fabrikslokal, byggd i tre våningar.

Gummifabriken hade sedan 1965 haft en filial i Vrigstad, där man gjort efterarbeten på formpressade produkter. 1966 var 20 personer anställda. Vid nedläggningen i september 1972 var 13 personer anställda.

Bland de anställda fanns Märta Johansson, Anna Larsson, Linnea Andersson, Ingeborg Karlsson, Håkan Nilsson, Gerda Larsson, Nancy Fagerberg, Ann-Britt Lagerqvist, Aron Karlsson och Greta
Johansson.