Sågverk och virkeshandel

Hjalmar Johansson och Anton Johansson hade sågverksrörelse med virkeshandel på 40-talet.