PJ Johanssons såg

Hemmansägaren Per Johan Johansson drev, vid sidan av jordbruket, ett sågverk i Sunnerby Södergård på 1890-talet till omkring 1915.

Sågen och brädgården låg i hagen mellan fastigheten Broholm och Lillån. Kraften till sågen togs från ett underfallshjul placerat i fallet i Lillån.

Per Johan Johanssons sågverk. T.v., lutad mot spaden, Sven Magnus Petersson i Skärbäcken. Pojken i hatt på lasset är Axel Marz, Broholm. Foto från cirka 1900.