JMC Timber AB

2008 sålde syskonen Christian, Emanuel och Jonas Olofsson företaget Olofssons Hyvleri AB till BrA Invest. 2010 förvärvade man den nuvarande fastigheten på Åkarevägen 4.

2012 började man bygga ett specialsågverk på tomten. 2014 startade man sedan sågverksamheten som är specialiserad på grovtimmer.

Emanuel Olofsson vid några av de grova stockarna JMC Timber specialiserat sitt sågverk för.
Christian, Emauel och Jonas Olofsson på JMC Timber.