Hjärteryds såg

Hjärteryds såg drevs med ångmaskin fram till omkring 1947, därefter med tändkulemotor.

Sågverksmaskinerna bestod av storbänk, kantverk och takspånshyvel. Varje höst kolades 3-4 stora kolmilor. Kolen lastades på järnvägsvagnar i Stockaryd och Hook för vidare transport till järnbruken i Bergslagen.

År 1951 upphörde all verksamhet vid sågen.