Helmer Andersson

År 1947 övertogs Hjalmar Johanssons sågverk av Helmer Andersson. 1962 flyttade Helmer verksamheten till en plan vid Stockarydsvägen.

Det var en modem anläggning med eldriven såg bestående av stockbänk, klyvsåg och dubbelt kantverk. Helmer drev rörelsen till 1964 då Rune Olofsson köpte sågen.

Se Olofssons Hyvleri AB.

Helmer och Anna Andersson i samband med festligheter då Rune Olofsson köpte sågen 1964.