Bjällebo såg

Kvarnen låg i bäckens övre fall. I det nedre fallet anlade Karl Svanberg, Vrigstad, en vattensåg 1941.

År 1943 köptes sågen av Rune Olofsson och brodern Åke, Bjällebo. Rune var då bara 14 år gammal. Sågen drevs fram till 1964 då den lades ned. Den låg ca 150 meter nordväst om fastigheten Karlskoga.

Sågen i Bj’ällebo 1958. Fr.v. Oskar Karlsson, Lillängen, Rune Olofsson, Lennart Johansson, Knavramålen, Erik Damberg, Lundby och Martin Karlsson, Lillängen.